TandNyt

Pr.1.april 2015 er der trådt ny overenskomst om sygesikringstilskud i kraft.

Der er sket omfattende ændringer. Alle patienter skal inddeles i risiko-grupper alt efter behandlingsbehov, tandstatus og almentilstand.

Alle vil blive bedt om at svare på spørgsmål om generel helbredstilstand og levevis.

Grøn gruppe: her er alt under kontrol og ingen sygdomsaktivitet. Behov for tandeftersyn er hv.12-24.måned, hvor der er tilskud til både undersøgelse og tandrensning.

Gul gruppe: her har man en påvist sygdomsaktivitet som fex caries, tandkødsbetændelse, parodontose. Der er sygdomsfremkaldende faktorer, som det er muligt at ændre på ved forebyggende behandling. Der vil være behov kontrol og behandling løbende og der vil være tilskud hertil.

Rød gruppe: her har man en påvist sygdomsaktivitivitet samtidig med nogle sygdomsfremkaldende faktorer, som ikke eller meget vanskeligt står til at ændre. Det kan dreje sig om handicaps, almene sygdomme mm. Her vil der være tilskud til kontrol og behandling med en hyppighed ud fra en individuel faglig vurdering.

Vi forsøger at indkøre det nye system efter bedste evne og vil bestræbe os på at forklare de nye regler i forbindelse med tandeftersyn og behandling, det vil muligvis medføre lidt forsinkelser i dagsprogrammet...

Ved positiv indstilling og tålmodighed går alting godt :-)